Kiên Giang thông qua quyết định nâng cấp hồ chứa nước Dương Đông

Trong kì họp thứ 10, HĐND Tỉnh Kiên Giang vừa thông qua 3 nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019, trong đó nâng cấp hồ chứa nước Dương Đông sẽ là một trong 3 dự án mới sẽ khởi công trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về việc chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang: Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp hồ chứa nước Dương Đông (Phú Quốc) giai đoạn 2 đáp ứng nhu cầu nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, du lịch…

Khu vực thị trấn Dương Đông và các vùng phụ cận đến năm 2030 có tổng mức đầu tư (TMĐT) gần 225 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (từ nguồn thu sử dụng đất).

Cũng trong kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về việc chấp thuận dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó, dự kiến tổng số vốn đầu tư công năm 2019 trên 5.133 tỷ đồng, trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương trên 3.283 tỷ đồng và vốn Trung ương đầu tư các mục tiêu trên 1.849 tỷ đồng.

Nguồn: dandautu.vn

TIN LIÊN QUAN