Ngày 31/1/2018: Hội nghị kêu gọi đầu tư dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh, rạch

Theo kế hoạch, UBND Thành phố sẽ tổ chức Hội nghị kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh, rạch, chỉnh trang đô thị Thành phố vào ngày 31/1/2018, tại Hội trường TP, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3.

Ngày 31/1/2018: Hội nghị kêu gọi đầu tư dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh, rạch

Hội nghị này nhằm thông tin hiện trạng nhà ven và trên kênh, rạch trên địa bàn Thành phố; chủ trương, kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố về thực hiện các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh, rạch, chỉnh trang đô thị và tình hình triển khai thực hiện từ nguồn vốn ngân sách.

Đồng thời xúc tiến, kêu gọi xã hội hóa đầu tư tham gia thực hiện các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh, rạch, chỉnh trang đô thị Thành phố.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2016 - 2020, TP.HCM cơ bản phải hoàn tất di dời 20.000 hộ, nhà dân trên và ven kênh, rạch. Qua tính toán, dự kiến tổng vốn đầu tư để tổ chức thực hiện di dời là khoảng hơn 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư công trung và dài hạn từ ngân sách Thành phố dự kiến phân bổ đến năm 2020 chỉ đáp ứng khoảng 7% nhu cầu vốn nêu trên.

N.Đăng

TIN LIÊN QUAN