Tình hình kinh tế, văn hóa xã hội Phú Quốc 9 tháng đầu năm 2018

Thông báo tình hình kinh tế, văn hóa xã hội trong 9 tháng đầu năm 2018 tại huyện đảo Phú Quốc.

1 - KINH TẾ PHÚ QUỐC 9 THÁNG ĐẦU 2018

Kinh tế, tiếp tục phát triển ổn định, đa số các ngành chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ, riêng ngành nông nghiệp giảm do diện tích sản xuất nông nghiệp giảm và giá hồ tiêu giảm mạnh so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất tăng 17,49% so cùng kỳ và đạt 80,87% so với kế hoạch. Trong đó, nông nghiệp giảm 8,84%; lâm nghiệp giảm 19,46%; thủy sản tăng 0,72%; công nghiệp tăng 67%; Xây dựng tăng 4,72%. 

Thương mại - du lịch và dịch vụ, ước tổng mức doanh thu trong 9 tháng đạt 28.043 tỷ đồng, đạt 72,62% kế hoạch, tăng 12,9% so cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 8.974 tỷ đồng, đạt 83,76% so với kế hoạch, tăng 29,79% so cùng kỳ. Thu hút được 1,9 triệu khách du lịch, đạt 87,15% so với kế hoạch, tăng 32,24% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là 472.415 khách, đạt 94,48% so với kế hoạch, tăng 87,5% so với cùng kỳ. 

Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá, ước giá trị sản xuất đạt 5.654 tỷ đồng, tăng 67% so cùng kỳ, vượt 10,78% kế hoạch; một số ngành giảm như: Mực khô giảm 1,97%, nước mắm giảm 7,07%...

Khai thác - nuôi trồng thủy sản, ước giá trị sản xuất thủy sản được 3.071 tỷ đồng, đạt 74,63% kế hoạch, tăng 0,72% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản được 155.304 tấn, đạt 77,65% so kế hoạch, giảm 1,61% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác 154.498 tấn, đạt 77,6% so kế hoạch, giảm 1,7% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng được 806 tấn, đạt 89,56% so với kế hoạch, tăng 19,05% so với cùng kỳ.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, ước giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 165 tỷ đồng, đạt 72,69% so với kế hoạch. Sản lượng tiêu thu hoạch đạt 745 tấn, chỉ đạt 62,08% kế hoạch, giảm 40,16% so với cùng kỳ; diện tích tiêu hiện có 390ha, giảm 130ha so với cùng kỳ. Chăn nuôi được duy trì và phát triển ổn định. Trái cây các loại đạt 3.410 tấn, tăng 17,1% so với cùng kỳ.

Giao thông vận tải, ước khối lượng vận chuyển hàng hóa được 9,16 triệu tấn, đạt 69,3% kế hoạch, tăng 14,7% so cùng kỳ. Vận chuyển hành khách được 11,37 triệu lượt, đạt 88,52% kế hoạch, tăng 35,53% so cùng kỳ. Trong đó, đường bộ đạt 5,58 triệu lượt, vượt 24,19% so với kế hoạch, tăng 74,37% so cùng kỳ; đường biển đạt 5,78 triệu lượt, tăng 11,55% so cùng kỳ; đường hàng không đạt 2,64 triệu lượt, tăng 26,41% so cùng kỳ.

Thu ngân sách, tập trung khai thác tốt các nguồn thu, tổng thu ngân sách trong 9 tháng 2.961 tỷ đồng, đạt 67% so với dự toán. Trong đó, số thu phân cấp huyện quản lý 1.625 tỷ đồng, đạt 82,91% dự toán huyện quản lý, tăng 19,35% so cùng kỳ (thu tiền sử dụng đất, thuê đất 713 tỷ đồng).

Chi ngân sách, thực hiện chi tổng 1.126,54 tỷ đồng, đạt 99,17% so với dự toán giao đầu năm, đạt 59,83% so dự toán điều chỉnh, tăng 13,22% so với cùng kỳ. Trong đó, chi thường xuyên 550,3 tỷ đồng, chi trợ cấp ngân sách xã 27,4 tỷ đồng, chi cải cách tiền lương 67 tỷ đồng.

Công tác quản lý và bảo vệ rừng, tiếp tục được tập trung, tổ chức tuần tra kiểm soát 577 cuộc, có 2.439 lượt người tham dự; phá hủy nhiều bẫy động vật, di dời nhiều căn nhà tạm và nhiều cây trồng trái phép ra khỏi rừng; ban hành 62 quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. 

Công tác quản lý đất đai và tài nguyên, được phối hợp chặt chẽ với Đoàn truy quét theo Quyết định 1061 của UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai cũng như về tài nguyên, khoáng sản. Giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ 13 trường hợp; ban hành 03 quyết định cưỡng chế thu hồi đất và 02 quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Tình hình kinh tế, văn hóa xã hội Phú Quốc

Công tác bồi thường – hỗ trợ, tái định cư, tiếp tục thẩm định nội nghiệp, ngoại nghiệp các tuyến đường và các dự án quy hoạch trên địa bàn huyện. Xét duyệt nguồn gốc đất, chuyển đổi nghề cho 07 dự án được 681 hộ; xét tái định cư cho 05 dự án được 62 hộ với 61 nền. Tổ chức bốc thăm nền tái định cư cho 64 hộ với 64 nền và đăng ký mua nhà tái định cư khu 73ha được 14 hộ với 14 nhà; giao 27 nền tái định cư Khu 73ha cho 25 hộ. Từ đầu năm đến nay đã chi trả bồi thường, hỗ trợ được 136 hộ với số tiền trên 105 tỷ đồng. 

Về công tác Đầu tư xây dựng cơ bản, tổng vốn đầu tư trên toàn xã hội ước đạt 17.966 tỷ đồng, đạt 78,11% so với kế hoạch, tăng 1,79% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn nhà nước đạt 951 tỷ đồng, vượt 16,26% so kế hoạch, giảm 37,88% so với cùng kỳ; vốn của các dự án ngoài nhà nước đạt 16.743 tỷ đồng, đạt 75,8% so kế hoạch, tăng 7,61% so với cùng kỳ. 

Ước khối lượng thực hiện hoàn thành và giá trị cấp phát 625,77 tỷ đồng, đạt 68,95% so kế hoạch. Trong đó, vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách tỉnh phân cấp khối lượng hoàn thành và giá trị cấp phát 195,66 tỷ đồng, đạt 74,92% so với kế hoạch. Vốn Huyện khối lượng hoàn thành và giá trị cấp phát 430,1 tỷ đồng, đạt 66,54% kế hoạch.

Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; Ban hành quy chế hoạt động và Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Phú Quốc giai đoạn 2016-2020. Tổ chức 08 lớp tập huấn về phòng trị bệnh cho cá biển, kỹ thuật canh tác hồ tiêu và kỹ thuật nuôi gà, nuôi heo với 234 lượt nông dân tham dự.

Đến nay đã vận động xây dựng được 33 tuyến đường với tổng chiều dài là 11.65km/11.97km, tổng tiền 19.3 tỷ đồng, đạt 97% với kế hoạch đề ra.

2 - VĂN HÓA XÃ HỘI PHÚ QUỐC 9 THÁNG 2018

Công tác chính sách xã hội được quan tâm thực hiện. Tổ chức các đoàn đi thăm chúc Tết và tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo, các lực lượng vũ trang,... với 2.701 suất quà với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Ban hành quyết định trợ cấp xã hội cho 146 người; chi mai tang phí, ưu đãi giáo dục, trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách 9 tháng với số tiền trên 12,1 tỷ đồng. Bàn giao 02 căn nhà tình nghĩa và 02 căn nhà cho hộ nghèo. Xây dựng và sửa chữa 14 căn nhà cho đối tượng chính sách và người có công.

Tiếp nhận đăng ký giải quyết thất nghiệp được 1.500 người, giới thiệu và tạo việc làm mới cho 2.345 người lao động; xác nhận 10 trường hợp thân nhân tìm mộ liệt sĩ và di chuyển 01 hài cốt liệt sĩ về quê theo nguyện vọng của người thân.

Công tác Giáo dục được duy trì tốt. Năm học 2017-2018, hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,7%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,24%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT, đạt 95%. Mẫu giáo huy động 4.008 cháu ra lớp (tăng 12 lớp so với cùng kỳ); Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ huy động học sinh cấp tiểu học đạt 99,84%; cấp THCS huy động 191 lớp với 6.974 học sinh (tăng 06 lớp với 495 học sinh so với cùng kỳ).

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tiếp tục tuyển sinh các lớp nghề theo chương trình mục tiêu quốc gia và phối hợp đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ,....

Về y tế, công tác khám và điều trị cho nhân dân được quan tâm tổ chức thực hiện khá tốt; trong 9 tháng đã tổ chức khám, điều trị cho 188.673 lượt người, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 4.705 lượt; điều trị nội trú 8.900 lượt; Bệnh sốt xuất huyết xảy ra 601 trường hợp (tính đến ngày 16/9/2018).

Tiến hành thanh, kiểm tra vệ sinh ATTP 130 cơ sở, xử phạt 01 cơ sở với số tiền 08 triệu đồng; lập bản cam kết 09 cơ sở.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, diễn ra khá sôi nổi nhằm chào mừng các ngày lễ, tết như kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước,... Khu di tích Lịch sch, có 225.340 lượt khách đến tham quan, trong đó có 35.989 lượt khách người nước ngoài.

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được thực hiện khá tốt. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, quét dọn mặt đường. Tổng khối lượng rác thu gom trong 9 tháng là 34.748 tấn; thu phí với tổng số tiền trên 14,4 tỷ đồng (tăng 7,7 tỷ đồng so với cùng kỳ). 

Nguồn: diemtinbds.com

TIN LIÊN QUAN