Chi tiết xây dựng đường Phước Bình hình thức Hợp đồng BT

Dự án "Đầu tư xây dựng đường Phước Bình đoạn từ Quốc lộ 51 đến khu công nghiệp Phước Bình theo hình thức đối tác công tư” là loại hợp đồng BT.

Hợp đồng BT hay còn gọi là Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, hợp đồng này được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng. Khi nhà đầu tư chuyển giao công trình hoàn thành cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì sẽ được thanh toán bằng quỹ đất để thực hiện Dự án khác theo các điều kiện quy định trong hợp đồng theo Khoản 3 Điều 14 và Khoản 3 Điều 43 nghị định 15/2005/NĐ-CP.

Quyết định ban hành ngày 07/11/2016 với số hiệu 3759/QĐ-UBND

Với dự án này, Đơn vị công bố danh mục dự án là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai và Đơn vị chuẩn bị dự án được chỉ định là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc. Tổng mức đầu tư để hoàn thành Dự án là 453.740.000.000 VND hoàn toàn từ chủ đầu tư.

Hướng đến mục tiêu tạo trục đường giao thông kết nối vào Quốc lộ 51 cũng như các cảng biển trong vùng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của khu công nghiệp Phước Bình, cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Phước Bình đến các vùng phụ cận; góp phần hoàn chỉnh quy hoạch giao thông của huyện Long Thành nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung. Tiến hành xây dựng Tuyến dự án nằm trên địa phận xã Phước Bình và xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tổng chiều dài khoảng 9km và Quy mô mặt cắt ngang bề rộng 16m bao gồm: Làn xe cơ giới (1 làn x 3,5m x 2 bên = 7,0m); Làn xe hỗn hợp (1 làn x 4,0m x 2 bên = 8,0m); Lề đất (0,5m x 2 bên = 1,0m).

Quyết định đã được kí và lưu hồ sơ

Theo diemtinbds.vn

TIN LIÊN QUAN